2019SS 20190220 02

 

 

 

 

 

 


 

产品特色

灵感来自爱尔兰特有的一种植物三叶草,代表着爱情亲情和友情。

把它当做设计元素融入产品中,使鞋子更生动,更立体。

复合材料模压组合成的鞋垫配合高弹力射出EVA大底,舒适轻便。

fashion

elasticity

soft

breathable

2019SS 010750 10

2019SS 010750 11 2019SS 010750 12